PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB Selective Baltic elektroninės parduotuvės (toliau – www.selective.lt ) ir www.selective.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDAR.

1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.selective.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.selective.lt tvarkydama asmanų duomenis, vadovaujasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR principais. Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.1.1 Asmens duomenys renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys mes gausime tik iš Jūsų registracijos, tik Jums sutikus.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas BDAR.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali ir nėra perduodama trečiosioms šalims.

2.2 www.selective.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimtadienis, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 gimtadienio proga dovanoti gimtadieninę nuolaidą, siųsti reklaminius ir informacinius naujienlaiškius į elektroninį paštą (naujienlaiškio galima bet kada atsisakyti paspaudus nuorodą), siųsti  reklamines ir informacines trumpąsias žinutes SMS (SMS galima bet kada atsisakyti paskambinus mums telefonu +37052788064 arba parašius el. laišką adresu selectivebaltic@gmail.com), vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus ir t.t.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento BDAR nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje, turite pateikti teisingą informaciją apie save punkto 2.2 tikslams pasiekti. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve. Jūs galite nesutikti pateikti asmeninių duomenų, tuomet Jūsų galimybės naudotis e-parduotuve bus ribotos. Kiekvieno užsakymo metu, bus papildomai prašoma sutikti su www.selective.lt taisyklėmis, nesutikus Jūsų galimybės naudotis e-parduotuve bus ribotos.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti, atnaujinti, anuliuoti, ištrinti registracijos formoje pateiktą informaciją skiltyje "Mano paskyra"

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 www.selective.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.